Zarządzenie Prezydenta Wrocławia z dnia 13 stycznia w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie_nr_6839_22_skan

Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2022 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w Przedszkolu 123 warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do Przedszkola przedstawiamy kryteria  oraz harmonogram rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI