ZGODNIE Z INFORMACJĄ DEPARTAMENTU EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA Z DNIA 11.03.2020 R.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZGODNIE Z PODANYM WCZEŚNIEJ HARMONOGRAMEM

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, 

PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE 

DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ DO ODWOŁANIA.

TERMINY REKRUTACJI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

W RAZIE PYTAŃ ORAZ W SPRAWIE REKRUTACJI, PROSZĘ DZWONIĆ  

TELEFON KONTAKTOWY 71 7986762 

RODZIC BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ PRZESŁANIA SKAN LUB ZDJĘCIA PODPISANYCH PODAŃ I ZAŁĄCZNIKÓW ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU REKRUTACJI, DO PRZEDSZKOLA I WYPORU.

   

Dodatkowo informujemy, co zrobić w konkretnych sytuacjach:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu – rodzic może przesłać skan zaświadczenia lub posłużyć się oświadczeniem, w którym wskaże iż jest zatrudniony a odpowiednie zaświadczenie dostarczy w późniejszym terminie

b) zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – rodzic może przesłać skan zaświadczenia lub posłużyć się oświadczeniem, w którym wskaże iż jest w trakcie uzyskani odpowiednich dokumentów, a zaświadczenie z poradni  dostarczy w późniejszym terminie

c) zamieszkanie we Wrocławiu nie ma konieczności uzyskiwania zaświadczeń o zameldowaniu z biura meldunkowego. Rodzice proszeni są o nie przychodzenie w tej sprawie do Urzędu. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać okazania dodatkowego dokumentu w sytuacji, gdy w systemie adres zameldowania nie pokrywa się z zadeklarowanym adresem na wniosku.

d) wydawanie haseł dla kandydatów, którzy chcą zmienić przedszkole –  wydawanie kandydatom haseł za pośrednictwem adresu e-mail oraz za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.