ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 123 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA 6:30 – 17:00

GODZINY POSIŁKÓW

Śniadanie 8:30
Obiad 12:00
Podwieczorek 14:30

Placówka współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która służy swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów. Adres rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

ul. Jemiołowa 59

Telefon: 71 798 67 62

E-mail: sekretariat.p123@wroclawskaedukacja.pl

WWW: przedszkole123.edu.wroclaw.pl

Przerwa wakacyjna, w naszym przedszkolu, w roku 2022 przypada

OD 01 DO 31 SIERPNIA

Organizacja dnia

  • Dla dzieci młodszych

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU
6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8:15–8:30      Przygotowanie do śniadania.
8:30–9:00     Śniadanie.
9:00–9:45     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
9:45-10:15     Przygotowanie do wyjścia
10:15-11:45    Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:45–12:00   Przygotowanie do obiadu.
12:00–12:30  Obiad.
12:30–14:00  Leżakowanie.
14:00–14:30  Przygotowanie do podwieczorku.
14:30–15:00  Podwieczorek.
15:00–17:00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

  • Dla dzieci starszych

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN
6:30–8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci
8:00–8:30     Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.
8:30–9:00     Śniadanie.
9:00–10:30   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:30-10:45   Przygotowanie do wyjścia
10:45–11:45   Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
11:45–12:00   Przygotowanie do obiadu.
12:00–12:30  Obiad.
12:30–12:45  Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne.
12:45–14:15   Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
14:15–14:30   Przygotowanie do podwieczorku.
14:30–15:00  Podwieczorek.
15:00–17:00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wykaz programów realizowanych w Przedszkolu nr 123 w roku szkolnym 2021/2022

  • Nasze Przedszkole – Program wychowania przedszkolnego
  • Program Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak – Program autorski
  • Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej
  • Program Promocji Zdrowia
  • Program Ekologiczny: „Pory roku: widzę, słyszę, czuję, przeżywam i zmieniam”
  • Program Adaptacyjny dla dzieci  z Przedszkola nr 123 – Program autorski
  • Program „Przedszkolak na medal”
  • Projekt „Gramy Zmysłami”

ZAJĘCIA DODATKOWE

 Logopeda  poniedziałek  9:00 – 14:30

czwartek 9:00 – 14:00

 Gimnastyka korekcyjna  poniedziałek i środa 9:00 – 11:30
 Zajęcia ruchowe Mali Wspaniali  wszystkie grupy – czwartek 
Język angielski
wszystkie grupy – wtorek 
 MDK zabawy badawcze i eksperymenty gr.3, gr. 4 i gr. 5 – poniedziałek
 Religia  środa i piątek 13:00 – 14:30
Rytmika czwartek 9:00- 11:30